Η εκπαιδευτική ομάδα

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Λορέλα Λάναϊ

Σύντομο βιογραφικό

Η Λορέλα Λάναϊ είναι Ψυχολόγος και Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση «Ταυτότητα και Διαπροσωπικές Σχέσεις» ενώ αργότερα εκπαιδεύτηκε στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία, μέσα από την τετραετή φοίτησή της στην Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας, «γίγνεσθαι». Στο παρελθόν έχει προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ανήλικο και ενήλικο πληθυσμό, είτε σε μορφή πρακτικής άσκησης, είτε ως εργαζόμενη ή εθελόντρια σε αντίστοιχες δομές. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές είναι η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, η ΜΚΟ Praksis, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, κ.ά. Πλέον εκπαιδεύεται ως υπαρξιακή εκπαιδεύτρια στο Γίνεσθαι ενώ παράλληλα εργάζεται ψυχοθεραπευτικά με ενήλικο πληθυσμό, στο προσωπικό της γραφείο.