Η εκπαιδευτική ομάδα

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αγγελική Λιανού, M.A., B.A.

Σύντομο βιογραφικό

Η Αγγελική Λιανού είναι ψυχολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Κλινικής Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Xavier University της Αμερικής. Έχει εκπαιδευτεί στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία, ολοκληρώνοντας το τετραετές πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχολογίας «γίγνεσθαι» όπου σήμερα εκπαιδεύεται ως υποψήφια εκπαιδεύτρια. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) και παρέχει ατομική θεραπεία σε ενήλικες στο γραφείο της στη Βούλα. Από το 2015 προσφέρει τις υπηρεσίες της, ως εθελόντρια και σύμβουλος ψυχικής υγείας, στην «Πνοή Αγάπης», τον σύλλογο εθελοντών κοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα είχε προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από το 2015 έως την έναρξη της πανδημίας με τον covid-19.