Σεμινάρια

Home/Σεμινάρια

​Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να αλλάξουν. Αναλυτικές ανακοινώσεις για κάθε από τις παραπάνω εκδηλώσεις θα γίνονται καθώς πλησιάζει η ημερομηνία πραγματοποίησης των.

Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην διεύθυνση Διομήδη Κυριακού 2 και Αγίου Δημητρίου, Κηφισιά.

SIGN IN

Forgot Password

X