Εκπαιδευτικό

Home/Εκπαιδευτικό

ΣΚΟΠΟΣ
Ολοκληρωμένη τετραετής εκπαίδευση στην υπαρξιακή προσέγγιση με στόχο την κατάρτιση και προετοιμασία υπαρξιακών ψυχοθεραπευτών. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ)

Στόχος του είναι:
Να παρέχει τις θεωρητικές βάσεις της Υπαρξιακής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική.

Να διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου μέσω της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων καθώς και της προσωπικής επεξεργασίας των βασικών θέσεων της Υπαρξιακής σκέψης.

Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου ο εκπαιδευόμενος θα διερευνήσει και θα εξελίξει την προσωπική του προσέγγιση στην Υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική πρακτική.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ), τις οποίες καλύπτει πλήρως. Αποτελείται από δύο κύκλους εκπαίδευσης διάρκειας δύο ετών ο καθένας, τον βασικό και τον κλινικό. Στο τέλος του Πρώτου Κύκλου γίνεται αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου από τους εκπαιδευτές. Η συνέχιση στον Δεύτερο Κύκλο δεν είναι δεδομένη και θα εξαρτηθεί, εκτός από την ακαδημαϊκή πορεία, και από την προσωπική εξέλιξη και παρουσία του κάθε εκπαιδευόμενου.

Με την συμπλήρωση τριών ετών σπουδών στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως σύμβουλος ψυχικής υγείας καθώς το πρόγραμμα πληρεί τις απαιτήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Με την συμπλήρωση και του δεύτερου κύκλου, δηλαδή σύνολο τεσσάρων ετών, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως ψυχοθεραπευτής με βάση τις προδιαγραφές της ΕΕΨΕ και EAP.

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέρα απόγευμα από τις 6 μμ. μέχρι και τις 10 μμ. Επίσης, μία φορά το μήνα πραγματοποιείται διήμερο σεμινάριο που ασχολείται κάθε φορά και με ένα διαφορετικό θέμα. Αυτό γίνεται Παρασκευή 6 μμ με 9 μμ. και Σάββατο 10 πμ – 5 μμ., μία φορά κάθε μήνα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • 250 ώρες προσωπικής θεραπείας (125 ώρες ανά κύκλο), από τις οποίες οι μισές τουλάχιστον χρειάζεται να είναι σε ατομική ψυχοθεραπεία με θεραπευτή της υπαρξιακής προσέγγισης. Προηγούμενες ώρες θεραπείας ή θεραπεία σε άλλες προσεγγίσεις θα αναγνωρίζεται για μέχρι το 1/3 των συνολικών ωρών.
 • Προτείνεται επίσης οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν συναφή σεμινάρια σε άλλες προσεγγίσεις για την συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτισή τους.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 • Πλήρης και εντατική εκπαίδευση σε όλες τις δεξιότητες του ψυχοθεραπευτή.
 • Μελέτη και εξοικείωση με όλες τις βασικές πλευρές της υπαρξιακής προσέγγισης. Αυτό περιλαμβάνει τους Υπαρξιακούς Φιλοσόφους, Υπαρξιακούς Θεραπευτές και τα Υπαρξιακά Θέματα. Επιπλέον αξιοποίηση της τέχνης ως θεραπευτικό παράγοντα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Σημαντικό μέρος της τετραετούς εκπαίδευσης περιλαμβάνει την διδαχή και χρήση των διαφόρων δεξιοτήτων που αξιοποιεί ένας ψυχοθεραπευτής, ανεξάρτητα της θεωρητικής του προσέγγισης.
Πρόκειται για όλες εκείνες τις δεξιότητες που δημιουργούν το θεραπευτικό πλαίσιο, παρέχουν ασφάλεια, πληρούν όλες τις δεοντολογικές επιταγές και επιτρέπουν την θεραπευτική ακρόαση του θεραπευομενου.
Οι δεξιότητες και γνώσεις αυτές εξασφαλίζουν την βασική κατάρτιση του σπουδαστή και το προετοιμάζουν έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί στο μέλλον δίπλα στον θεραπευόμενο με ένα τρόπο θεραπευτικό, και ωφέλιμο. Βασίζονται πάντα στις βέλτιστες πρακτικές που επιβάλλει οι κώδικες δεοντολογίας της ΕΕΨΕ και ΕΨΕ και της ΕΕΣ και αξιοποιούν τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το “γίγνεσθαι” η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας πιστεύει ότι δεν υπάρχει ένας μόνον τρόπος να είναι κάποιος υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής. Έτσι, ο σπουδαστής καλείται, αφού έχει εφοδιαστεί με τις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με την υπαρξιακή ψυχολογία και ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Στη συνέχεια θα ενθαρρυνθεί να αρχίσει να βρίσκει σιγά-σιγά τον δικό του πολύ προσωπικό τρόπο δουλειάς. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η εκπαίδευση στο “γίγνεσθαι” βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες της Υπαρξιακής Ψυχολογίας.

Άξονας πρώτος: Υπαρξιακοί Φιλόσοφοι
Η υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία βασίζεται σε μεγάλο μέρος στην φιλοσοφία. Έτσι, ο σπουδαστής, κατά την διάρκεια των τεσσάρων χρόνων θα κληθεί να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο σκέψης σημαντικών φιλοσόφων που το όνομα τους σχετίζεται με το υπαρξισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονόματα όπως ο Κίρκεγκωρ, ο Νίτσε, ο Χάιντεγκερ, ο Σαρτ, ο Καμύ, ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ και άλλοι.

Άξονας δεύτερος: Υπαρξιακοί Ψυχοθεραπευτές
Ο σπουδαστής θα γνωρίσει όλους τους σημαντικούς υπαρξιακούς ψυχοθεραπευτές, τόσο του παρελθόντος όσο και σύγχρονους. Η γνωριμία αυτή γίνεται μέσα από τα βιβλία τους, καθώς και από την μελέτη οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο θεραπείας κλπ.
Επίσης, προσπαθούμε όσο γίνεται πιο συχνά να φέρνουμε στην Ελλάδα σημαντικούς υπαρξιακούς θεραπευτές έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να έρχονται σε επαφή άμεσα, μέσω παρουσιάσεων και βιωματικών σεμιναρίων με την δουλειά αυτών των ανθρώπων.

Άξονας τρίτος: Υπαρξιακά θέματα
Τα υπαρξιακά θέματα είναι τα θέματα εκείνα που συναντά κανείς ξανά και ξανά στην εκτενή βιβλιογραφία τόσο της υπαρξιακής ψυχολογίας όσο και της υπαρξιακής φιλοσοφίας. Θέματα όπως η ελευθερία, η ευθύνη, η νοηματοδότηση, η θνητότητα, το υπαρξιακό άγχος, η υπαρξιακή αγωνία και αρκετά άλλα αποτελούν αντικείμενο μελέτης σε όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Στόχος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τα ζητήματα αυτά τόσο βιωματικό ως μέρος της προσωπικής του εξέλιξης όσο και θεωρητικά ως μέρος της τεχνικής του κατάρτισης στην τέχνη της ψυχοθεραπείας.

Άξονας τέταρτος: Φαινομενολογία
Μεγάλο μέρος της υπαρξιακής φιλοσοφίας και της υπαρξιακής ψυχολογίας βασίζεται στις αρχές της φαινομενολογίας. Η φαινομενολογία αξιοποιείται συστηματικά ως μέρος της εκπαίδευσης και προσφέρει έναν νέο τρόπο αντίληψης του κόσμου και του θεραπευόμενου. Ξεφεύγει από τον συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τον κόσμο του άλλου.

Άξονας πέμπτος: Τέχνη και υπαρξισμός
Η υπαρξιακή προσέγγιση βρίσκει την καλύτερη της έκφραση πολύ συχνά, πέρα από θεωρίες και αναλύσεις, στην βιωματική εμπειρία που η τέχνη προσφέρει. Στο “γίγνεσθαι” γίνεται συστηματική προσπάθεια να αξιοποιηθεί η τέχνη τόσο ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης των υπαρξιακών θεμάτων όσο και ως μια ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης του σπουδαστή.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δήλωση ενδιαφέροντος (Προσωπική περιγραφή, σε 200 λέξεις, των λόγων για τους οποίους επιθυμείτε να ακολουθήσετε αυτήν την εκπαίδευση).
 • Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητές, ή θεραπευτές, ή επόπτες, ή εργοδότες).
 • Πτυχίο ψυχολογίας, ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας, ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών επιστημών. Όσοι δεν διαθέτουν πτυχίο ψυχολογίας θα χρειαστεί να πάρουν τα τέσσερα βασικά μαθήματα ψυχολογίας, κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους.
 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της ψυχικής υγείας είναι επιθυμητή αν και όχι απαραίτητη.

Διάρκεια δύο ετών

Πρώτος Κύκλος

 • Ομάδα Μελέτης

  45 ώρες

 • Εργαστήρι Υπαρξιακών Θεμάτων

  45 ώρες

 • Εκτός Αθηνών βιοματικά σεμινάρια

  20 ώρες

 • Εκπαιδευτικά Διημερα

  120 ώρες

 • Ανοιχτές Ομιλίες

  16 ώρες

  Σύνολο ωρών έτους: 238

Δεύτερος Κύκλος

 • Ομάδα Μελέτης

  45 ώρες

 • Εργαστήρι Υπαρξιακών Θεμάτων

  45 ώρες

 • Εκτός Αθηνών βιοματικά σεμινάρια

  20 ώρες

 • Ανοιχτές Ομιλίες

  16 ώρες

 • Εποπτεία (Ατομική ή Ομαδική)

  75 ώρες

 • Πρακτική Άσκηση

  200 ώρες

  Σύνολο ωρών έτους:513

SIGN IN

Forgot Password

X