Πληροφορίες

Home/Πληροφορίες

Το «Γίγνεσθαι», η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την μελέτη και εφαρμογή της Υπαρξιακής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Ο σκοπός αυτός αναδύθηκε από την πεποίθηση ότι τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο Υπαρξισμός είναι καίρια και καθοριστικά για τη ζωή μας.

Το “Γίγνεσθαι”, η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • Πιστιοποιημένο ινστιτούτο εκπαίδευσης στην υπαρξιακή προσέγγιση (European Association for Psychotherapy Training Institute– EAPTI) από την Ευρωπαϊκή εταιρεία ψυχοθεραπευτών
 • Πλήρες μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), που είναι τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας (E.A.P.)
 • Πλήρες μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ).
 • Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κωδ. Αδείας : 2100119) από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ)

Δραστηριότητες του «γίγνεσθαι»:

 • Εκπαίδευση στη θεωρία και πρακτική της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.
 • Βιωματικά εργαστήρια για την επεξεργασία βασικών θεμάτων της υπαρξιακής θεώρησης.
 • Ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης.
 • Εποπτεία σε εκπαιδευόμενους ατομικά και σε ομάδα, με έμφαση στην υπαρξιακή προσέγγιση.
 • Διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών
 • Πρόγραμμα μετεκπαίδεσης επαγγελματιών στην υπαρξιακή προσέγγιση
 • Έκδοση περιοδικού και σημαντικών βιβλίων του υπαρξισμού
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες
 • Βασικά μαθήματα ψυχολογίας

Ο Υπαρξισμός εστιάζει στα βασικά δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης:

Ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική, ξεχωριστή, αναντικατάστατη και ανεπανάληπτη οντότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους άλλους και τον “Κόσμο”. Η ανθρώπινη ύπαρξη ενέχει παράδοξα και αντιφάσεις. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ικανός να επιλέξει τη στάση του απέναντι στις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ζωής. Η ελευθερία του κάθε ατόμου να δημιουργήσει τον εαυτό του συνεπάγεται την ευθύνη των επιλογών του. Η ευθύνη του αυτοπροσδιορισμού είναι αναπόφευκτη. Απαιτεί θέληση και θάρρος διότι η κάθε επιλογή όχι μόνο καθορίζει τον άνθρωπο αλλά ενέχει και την απώλεια αυτών που δεν επέλεξε. Ακόμη και η αποφυγή θέσης είναι μία απόφαση, μία στάση που μαρτυρεί έλλειψη αυθεντικότητας και «κακή πίστη». Η ζωή δεν έχει εγγενές νόημα, οπότε κάθε ένας καλείται να νοηματοδοτήσει την ύπαρξη του και να πάρει θέση ακόμα και σε αυτό το δίλημμα. Η επίγνωση του θανάτου, όταν αντιμετωπίζεται με θάρρος, καθίσταται μοχλός αλλαγής και διευκολύνει τη συνεχή και αυθεντική δημιουργία της ύπαρξης του κάθε ανθρώπου.

Η Υπαρξιακή Θεραπευτική Προσέγγιση πρεσβεύει ότι ο θεραπευτής:

 • Δημιουργεί μια ισότιμη σχέση με τον θεραπευόμενο βασισμένη στον σεβασμό και την αυτονομία.
 • Δεν χρησιμοποιεί δογματικές τεχνικές και θεωρίες. Άντ’ αυτού προτιμά την βαθύτερη, φαινομενολογική κατανόηση του κάθε ατόμου ως την μοναδική οντότητα που είναι.
 • Πλησιάζει τον θεραπευόμενο με άμεσο και αυθεντικό τρόπο διατηρώντας μία ειλικρινή προσωπική στάση.
 • Πιστεύει ότι δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις στα υπαρξιακά διλήμματα.
 • Δίνει έμφαση στην σχέση του ατόμου με τους άλλους και στην θεραπευτική διαδικασία στο «εδώ και τώρα»

SIGN IN

Forgot Password

X