Εκπαίδευση
Oλοκληρωμένο τετραετές πρόγραμμα εξειδίκευσης
στην υπαρξιακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εποπτεία
Ατομική και ομαδική εποπτεία για ψυχοθεραπευτές με
έμφαση στην υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια
και προγράμματα μετεκπαίδεσης για όλους
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Previous slide
Next slide
Εκπαίδευση
Oλοκληρωμένο τετραετές πρόγραμμα εξειδίκευσης
στην υπαρξιακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εποπτεία
Ατομική και ομαδική εποπτεία για ψυχοθεραπευτές με
έμφαση στην υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια
και προγράμματα μετεκπαίδεσης για όλους
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Previous slide
Next slide
Εκπαίδευση
Oλοκληρωμένο τετραετές πρόγραμμα εξειδίκευσης στην υπαρξιακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εποπτεία
Ατομική και ομαδική εποπτεία για ψυχοθεραπευτές με έμφαση στην υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια
και προγράμματα μετεκπαίδεσης για όλους
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Previous slide
Next slide

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ο υπαρξισμός εστιάζει στα βασικά δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης όπου κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική, ξεχωριστή, αναντικατάστατη και ανεπανάληπτη οντότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους άλλους και τον «Κόσμο».

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

Τόσο οι ιδρυτές όσο και οι εκπαιδεύτριες του «γίγνεσθαι», της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχολογίας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία πάνω στην Υπαρξιακή Ψυχολογία με πολλές διακρίσεις και δημοσιεύσεις στο αντικείμενό τους.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το «γίγνεσθαι» διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από όλους τους επίσημους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς και έχει τιμηθεί για το έργο του με το βραβείο Charlotte & Karl Bühler από την Αμερικανική Εταιρεία Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας.

γιγνεσθαι | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

20 χρόνια συνοδοιπορίας στην
υπαρξιακή εκπαίδευση και πρακτική

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 2004/2024

Μια υπέροχη διαδρομή που συνεχίzεται στις μέρες μας

Το «γίγνεσθαι», η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2004 από μια μικρή παρέα τεσσάρων συναδέλφων και φίλων, την Εύη Δάλλα, την Ευγενία Γεωργαντά, την Κατερίνα Ζύμνη-Γεωργάλου και τον Αλέξη Χαρισιάδη, με κοινές αναφορές και ενδιαφέρον για την Υπαρξιακή προσέγγιση. Ο σκοπός της ίδρυσης αφορούσε στη μελέτη και εφαρμογή της Υπαρξιακής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική και αναδύθηκε από την πεποίθηση ότι τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο Υπαρξισμός είναι καίρια και καθοριστικά στη ζωή όλων.

γιγνεσθαι | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία έχει διάρκεια σπουδών συνολικά τα τέσσερα έτη, με κάθε ακαδημαϊκό έτος να ξεκινά τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους, τον βασικό και τον κλινικό που καθένας τους έχει διάρκεια δύο έτη. Και οι δύο κύκλοι εστιάζουν τόσο στην προσωπική ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των εμπειριών των εκπαιδευόμενων όσο και στη γνωστική τους εκπαίδευση, καθώς η εκπαίδευση στην υπαρξιακή προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου όπου καθένας ή καθεμιά τους θα διερευνήσει και θα εξελίξει την προσωπική του/της προσέγγιση στην υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική πρακτική. Χρειάζεται ίσως εδώ να τονίσουμε πως το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία είναι ένα μακροχρόνιο και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών που περιέχει μια σειρά προκλήσεων, απαραίτητων για την άρτια προετοιμασία ενός μελλοντικού Υπαρξιακού Ψυχοθεραπευτή ή Ψυχοθεραπεύτριας, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο και κατά συνέπεια απαιτεί την ανάληψη μια συνειδητής δέσμευσης απέναντι στο πρόγραμμα, τόσο συνολικά όσο και στα επιμέρους στοιχεία του. 

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του τετραετούς Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, σπουδαστές και σπουδάστριες θα χρειαστεί να συμμετάσχουν συνολικά στις ακόλουθες ώρες εκπαίδευσης, φροντίζοντας παράλληλα για την έναρξη ή ολοκλήρωση της, απαραίτητης από το πρόγραμμα, ατομικής τους θεραπείας και για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών κλινικής πρακτικής και εποπτείας σε δομή της επιλογής τους.

Ώρες Θεωρητικής
Κατάρτισης
0
Ώρες Βιωματικών
Σεμιναρίων
0
Ώρες Πρακτικής
με Εθελοντές
0
Ώρες Ατομικής και
Ομαδικής Εποπτείας
0
848 ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 2023/2024

Ημερομηνίες και ώρες για το
ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ακριβείς ημερομηνίες των εισαγωγικών συνεντεύξεων, για τα μηνιαία διαδικτυακά διήμερα σεμινάρια και τέλος για τις ολομέλειες και τις ομάδες μελέτης θεραπευτικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού για το τρέχον έτος του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Δείτε εδώ όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να συνοδεύουν τη δήλωση ενδιαφέροντος για την τελική αξιολόγηση και έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μια επιστολή (200 λέξεων περίπου), που θα περιέχει την προσωπική περιγραφή των λόγων για τους οποίους επιθυμείτε να ακολουθήσετε την Υπαρξική εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στις βασικές και στις πιθανές μεταπτυχιακές σας σπουδές, την εργασιακή σας εμπειρία και πιθανόν μια σύντομη σύνοψη των πραγμάτων που σχετίζονται με τις δεξιότητες και τα προσωπικά σας γνωρίσματα. που αισθάνεστε να σας χαρακτηρίζουν.

* Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή ενός πτυχίου ψυχολογίας ή ψυχιατρικής ή εναλλακτικά η πρότερη εκπαίδευση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας, ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών επιστημών. Για όσες ή όσους προέρχονται από άλλες επιστήμες και δεν έχουν στην κατοχή τους πτυχίο ψυχολογίας ή ψυχιατρικής είναι απαραίτητο, πριν την εγγραφή τους στο τετραετές εκπαιδευτικό να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό έτος. Κατά τη διάρκειά του, καλούνται να συμμετάσχουν στα διήμερα σεμινάρια του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, να παρακολουθήσουν και αξιολογηθούν σε τέσσερα βασικά μαθήματα ψυχολογίας που κρίνονται σημαντικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Εξελικτική Ψυχολογία και Θεωρίες Προσωπικότητας) και τέλος να επαναξιολογηθούν από τη διεύθυνση του «γίγνεσθαι» για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα.

Μπορούν να προέρχονται από πρώην ή νυν καθηγητές, ψυχοθεραπευτές ή επόπτες, ή πιθανόν εργοδότες. Το περιεχόμενό τους είναι ουσιαστικά μια έγγραφη αναφορά στις ικανότητες, στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στα στοιχεία της προσωπικότητάς σας, που νιώθετε πως αρμόζουν με τις σπουδές σας εδώ.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στις αρχές του Σεπτέμβρη, από την διεύθυνση του «Γίγνεσθαι» στους υποψήφιους σπουδαστές και σπουδάστριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αφού πρώτα οι υποψήφιοι και υποψήφιες εκδηλώσουν τηλεφωνικά. ή με email την επιθυμία τους και μας αποστείλουν το βιογραφικό τους.

Με την παρούσα αίτηση – σύμβαση, ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια δηλώνουν τη βούλησή τους να εγγραφούν στο «Γίγνεσθαι», για να παρακολουθήσουν το 4ετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Βρείτε και εκτυπώστε την αίτηση – σύμβαση στο αρχείο pdf του συνδέσμου.

Το «γίγνεσθαι» προσπαθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα, απαγορεύοντας τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας και ενθαρρύνει τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες να λάβουν μέρος στο τετραετές πρόγραμμα.

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Γνωρίστε την ιδρυτική εκπαιδευτική ομάδα και τις εκπαιδεύτριες του προγράμματος

Το «γίγνεσθαι» λειτουργεί σήμερα υπό τη διεύθυνση των τριών βασικών ιδρυτών του: της Ευγενίας Γεωργαντά Psy.D. ECP, της Κατερίνας Ζύμνη-Γεωργάλου Ph.D., ECP και του Αλέξη Χαρισιάδη Ph.D. M.Sc. Και οι τρεις τους διαθέτουν πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην υπαρξιακή προσέγγιση, έχοντας πολλές και σημαντικές δημοσιεύσεις άρθρων και βιβλίων για την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Συχνά διοργανώνουν ή συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες του κλάδου ενώ παράλληλα έχουν διανύσει μέχρι σήμερα μια σημαντική διαδρομή τόσο ως υπαρξιακοί θεραπευτές και θεραπεύτριες όσο και ως επόπτες ή επόπτριες για άλλους ψυχοθεραπευτές.

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 2023/2024

Οι εκπαιδεύτριες

Εκτός από την ιδρυτική ομάδα των τριών βασικών εκπαιδευτών του, το «γίγνεσθαι» πλαισιώνεται σήμερα από μια ακόμη πολυμελή ομάδα ψυχολόγων και υπαρξιακών ψυχοθεραπευτριών με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση της υπαρξιακής προσέγγισης για τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία.

A journey of a thousand miles… begins with a single step!

LAO TZU

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας

Στην ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα τελευταία νέα μας ή να ανατρέξετε σε παλαιότερες αναρτήσεις μας. Μπορείτε επίσης, αν επιθυμείτε, να εγγραφείτε στο newsletter μας, στέλνοντάς μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στον σύνδεσμο που ακολουθεί, για να ενημερώνεστε άμεσα κάθε φορά που θα έχουμε κάτι νέο να μοιραστούμε μαζί σας. Οι ενημερώσεις αφορούν κυρίως στα μηνιαία σεμινάρια αλλά και άλλες αξιόλογες δράσεις του «γίγνεσθαι».

Διήμερο Σεμινάριο Μαΐου 2024

Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Μαΐου 2024 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το τελευταίο διήμερο σεμινάριο του Γίγνεσθαι για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί σε ένα από τα πιο βασικά και σημαντικά θέματα του υπαρξισμού, το Νόημα. Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες του διημέρου θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν την έννοια του νοήματος μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες και να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν τόσο στις απόψεις υπαρξιακών φιλοσόφων όσο και των υπαρξιακών ψυχοθεραπευτών για αυτό. Επίσης, πέρα από τη θεωρητική εισήγηση, θα πραγματοποιηθούν και βιωματικές ασκήσεις. Το Νόημα, καθώς και όλα τα θέματα του υπαρξισμού.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Existential Encounters | Devang Vaidya

Το βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο είναι το τέταρτο από μια σειρά διαδικτυακών διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων με τίτλο: «Existential Encounters», που διοργανώνει η FETE (Federation for Existential Therapy in Europe)*, προσκαλώντας υπαρξιακούς θεραπευτές από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους με συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Η τέταρτη διαδικτυακή διάλεξη των Existential Encounters με τίτλο: «The Spillage of Affect: Utterances of the Unspoken», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, με βασικό ομιλητή τον Devang Vaidya, προσωποκεντρικό και υπαρξιακό ψυχοθεραπευτή, που ζει και εργάζεται…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Contrapunctus | Του Αλέξη Χαρισιάδη

To Γίγνεσθαι έχει την ιδιαίτερη χαρά να μοιραστεί μαζί σας την έκδοση της ποιητικής συλλογής του Αλέξη Χαρισιάδη, με τίτλο Contrapunctus, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πληθώρα. Η ποιητική συλλογή Contrapunctus είναι προϊόν μιας πειραματικής συνάντησης της μουσικής με την ποίηση. Προέκυψε ως ιδέα με αφορμή μια έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, με τίτλο: «Η ζωγραφική συναντά την ποίηση», όπου τα έργα ζωγραφικής ήταν η εικαστική αντίδραση του εικαστικού καλλιτέχνη σε συγκεκριμένα ποιήματα. Στην ποιητική συλλογή Contrapunctus, του Αλέξη Χαρισιάδη, αξιοποιήθηκαν έργα πολύ διαφορετικών μεταξύ τους συνθετών. Ωστόσο, παρότι κάποια από τα ποιήματα έχουν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ